plywood furniture premium
Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nasza firma realizuje projekt „Promocja personalizowanych mebli Wood Republic w wyniku uczestnictwa w targach wystawienniczych na rynkach zagranicznych” dofinansowany z Funduszy Europejskich. Głównym celem przedmiotowego projektu jest promocja personalizowanych mebli ze sklejki brzozowej marki Wood Republic poprzez udział, w terminie do 31.01.2021 roku, w międzynarodowych targach na wybranych rynkach zagranicznych. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost rozpoznawalności marki Wood Republic na rynkach zagranicznych oraz dalszy rozwój działalności eksportowej i ekspansja zagraniczna firmy na nowe rynki. Efektem realizacji projektu będzie:

  • wzrost liczby kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport
  • wzrost przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu. 

Osiągnięte rezultaty projektu przyczynią się do wzmocnienia pozycji przedsiębiorstwa na rynku meblarskim, w branży luksusowych mebli na zamówienie, a tym samym umożliwią wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy.
Wartość projektu: 201 660,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 171 411,00 PLN.